Sentosa Food - Cháo Ếch Singapore - Tô Hiến Thành
Quán ăn -Chi nhánh
Sentosa Food - Cháo Ếch Singapore - Tô Hiến Thành
177 Tô Hiến Thành, Quận 10, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
10:00 - 23:55
25,000 - 80,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0