Shamballa Vegetarian Restaurant & Tea House - Trịnh Văn Cấn
Nhà hàng -Chi nhánh

Shamballa Vegetarian Restaurant & Tea House - Trịnh Văn Cấn

17 - 19 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
10:00 - 20:00
50,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0