Shamballa Vegetarian Restaurant & Tea House
Nhà hàng
Shamballa Vegetarian Restaurant & Tea House
17 - 19 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM
50,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,200đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,200đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0