Shop BiBi - Bánh Kẹo Xách Tay - Shop Online
Shop Online

Shop BiBi - Bánh Kẹo Xách Tay - Shop Online

386/8 Hòa Hảo, P. 5, Quận 10, TP. HCM
08:00 - 20:00
30,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0