Shop Hoa Hồng Sài Gòn
Shop/Cửa hàng
Shop Hoa Hồng Sài Gòn
54 Thành Thái, P. 12, Quận 10, TP. HCM
100,000 - 2,000,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0