Shop Kha Gồ
Shop Kha Gồ
606/86/1 Ba Tháng Hai, P. 14, Quận 10, TP. HCM
7lượt đánh giá từ Now
08:30 - 21:00
20,000 - 5,000,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
18 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0