Ăn vặt/vỉa hè -Chi nhánh
Sinh Tố 241 - 84 Đồng Đen
84 Đồng Đen, P. 14, Tân Bình, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 40,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0