Sinh Tố - Đường Số 42
Ăn vặt/vỉa hè
Sinh Tố - Đường Số 42
15 Đường Số 42, P. Bình Trưng Đông, Quận 2, TP. HCM
15,000 - 35,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
18 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0