Café/Dessert -Chi nhánh
Sinh Tố Tao Đàn - Phan Đăng Lưu
98D Phan Đăng Lưu, P. 3, Phú Nhuận, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
07:30 - 22:00
15,000 - 35,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0