Slow Florist
Shop/Cửa hàng
Slow Florist
30/25 Nguyễn Cửu Vân, P. 17, Bình Thạnh, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
09:30 - 20:30
100,000 - 1,000,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0