Slowee Coffee & Books - Lộc Hưng
Café/Dessert

Slowee Coffee & Books - Lộc Hưng

53 Lộc Hưng, P. 6, Tân Bình, TP. HCM
09:00 - 21:00
25,000 - 33,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0