Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
Smart Fruits - Trái Cây Nhập Khẩu - Hoàng Hoa Thám
122A Hoàng Hoa Thám,, P. 12, Tân Bình, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
08:30 - 21:00
500,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0