Sò Điệp - Cơm Gà Xới Mỡ
Món Việt
Sò Điệp - Cơm Gà Xới Mỡ
263 Văn Thân, P. 7, Quận 6, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
07:00 - 22:00
15,000 - 25,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0