Sơn Ca - Bê Thui Nóng - Trần Mai Ninh
Quán ăn -Chi nhánh
Sơn Ca - Bê Thui Nóng - Trần Mai Ninh
64 - 66 Trần Mai Ninh, P. 12, Tân Bình, TP. HCM
10:00 - 21:00
50,000 - 300,000
Phí giao hàng
6,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0