Sơn Ca - Bê Thui Nóng - Trần Mai Ninh
Quán ăn -Chi nhánh
Sơn Ca - Bê Thui Nóng - Trần Mai Ninh
64 - 66 Trần Mai Ninh, P. 12, Tân Bình, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
50,000 - 300,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0