Sorrento Cafe - Cafe Lãng Mạn
Café/Dessert -Chi nhánh
Sorrento Cafe - Cafe Lãng Mạn
91/6 Hòa Hưng, P.12, Quận 10, TP. HCM
07:00 - 23:00
25,000 - 55,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0