Soya Garden - Nguyễn Đình Chiểu
Café/Dessert -Chi nhánh
Soya Garden - Nguyễn Đình Chiểu
27B Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
08:00 - 23:00
31,000 - 69,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,300đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
13 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,300đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0