Soya Garden - Vũ Huy Tấn
Café/Dessert -Chi nhánh
Soya Garden - Vũ Huy Tấn
19M Khu Dân Cư Miếu Nổi, Vũ Huy Tấn, P. 3, Bình Thạnh District, TP. HCM
31,000 - 69,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
5,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
5,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0