Café/Dessert -Chi nhánh

Starbucks Coffee - Phan Xích Long

214 - 216 Phan Xích Long, Phú Nhuận, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
07:00 - 21:00
70,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0