Sữa Chua Dẻo Xắt Miếng - Chung Cư Topaz - Shop Online
Shop Online -Chi nhánh

Sữa Chua Dẻo Xắt Miếng - Chung Cư Topaz - Shop Online

A2 Chung Cư Topaz City, 39 Cao Lỗ, P. 4, Quận 8, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
5,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0