Sữa Chua Trân Châu Houjicha - Tạ Quang Bửu
Café/Dessert -Chi nhánh

Sữa Chua Trân Châu Houjicha - Tạ Quang Bửu

831 Tạ Quang Bửu, P. 5, Quận 8, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 70,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0