Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
Sữa Cô Gái Hà Lan - Anh Đào - C00006071
63 Ngô Quyền, Quận 9, TP. HCM
08:30 - 12:00 | 14:00 - 20:00
20,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0