Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
Sữa Cô Gái Hà Lan - Bắc Hiền - C00005831
387 Nguyễn Văn Tăng, P. Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP. HCM
20,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0