Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
Sữa Cô Gái Hà Lan - Hồng Nhung - C00025946
127 Bình Thới, P. 11, Quận 11, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
08:30 - 21:00
30,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0