Sủi Cảo Đại Nương
Quán ăn
Sủi Cảo Đại Nương
125 Châu Văn Liêm, P. 14, Quận 5, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
40,000 - 60,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0