Sương Sáo Sữa - Shop Online
Shop Online
Sương Sáo Sữa - Shop Online
91/34 Nguyễn Hồng Đào, P. 14, Tân Bình, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
07:30 - 20:00
20,000 - 25,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0