Súp Cua Thùy - Nguyễn Thông
Món Việt
Súp Cua Thùy - Nguyễn Thông
69 Nguyễn Thông, Quận 3, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
5,000 - 15,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
17 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0