Súp Cua Cô Bông - Chợ Thiếc
Ăn vặt/vỉa hè
Súp Cua Cô Bông - Chợ Thiếc
166 Phó Cơ Điều, Quận 11, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 20,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0