Súp Cua Hạnh - Liên Tỉnh 5
Ăn vặt/vỉa hè -Chi nhánh

Súp Cua Hạnh - Liên Tỉnh 5

108 Liên Tỉnh 5, P. 6, Quận 8, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 40,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0