Súp Cua Trần Văn Ơn - Xô Viết Nghệ Tĩnh
Món Việt
Súp Cua Trần Văn Ơn - Xô Viết Nghệ Tĩnh
341/4 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 24, Bình Thạnh, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
7,000 - 10,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0