Sushi Masa - Thạch Thị Thanh
Nhà hàng -Chi nhánh
Sushi Masa - Thạch Thị Thanh
52 Thạch Thị Thanh, P. Tân Định, Quận 1, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
39,000 - 129,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
30 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0