Sushi Masa - 3 Tháng 2
Nhà hàng -Chi nhánh
Sushi Masa - 3 Tháng 2
400 Đường 3 Tháng 2, P. 12, Quận 10, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 200,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
30 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0