The Sushi Bar - Nguyễn Đình Chiểu
Nhà hàng -Chi nhánh
The Sushi Bar - Nguyễn Đình Chiểu
54 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP. HCM
100,000 - 330,000
Phí giao hàng
6,200đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,200đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0