T4 Vietnam - Tea - Phan Văn Đáng
Café/Dessert -Chi nhánh
T4 Vietnam - Tea - Phan Văn Đáng
2 Phan Văn Đáng, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. HCM
40,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
13 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0