Nhà hàng -Chi nhánh
Tam Hảo Fresh Noodles - Hồ Tùng Mậu
105 Hồ Tùng Mậu, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
50,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
7,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0