Quán Ăn Tâm Ký - Cách Mạng Tháng 8
Quán ăn -Chi nhánh
Quán Ăn Tâm Ký - Cách Mạng Tháng 8
687 Cách Mạng Tháng 8, P. 6, Tân Bình, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 50,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0