Tấn Lộc - Khô Mực Xé Tẩm - Shop Online
Shop Online
Tấn Lộc - Khô Mực Xé Tẩm - Shop Online
308/1/1 Cách Mạng Tháng 8, P. 10, Quận 3, TP. HCM
07:00 - 22:00
50,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
5,300đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
5,300đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0