TaPu Cafe
Café/Dessert
TaPu Cafe
213/3 đường D2, P.25, Bình Thạnh, TP. HCM
25,000 - 66,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
18 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0