Café/Dessert -Chi nhánh
Tea Time Express - Đinh Tiên Hoàng
2 Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
25,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
18 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0