Café/Dessert -Chi nhánh

Trà Sữa TeaWan - Sư Vạn Hạnh

343/36 Sư Vạn Hạnh, P. 12, Quận 10, TP. HCM
9lượt đánh giá từ Now
20,000 - 70,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0