Ten Ren's Tea - Phan Đăng Lưu
Café/Dessert -Chi nhánh
Ten Ren's Tea - Phan Đăng Lưu
49L Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
09:30 - 22:00
25,000 - 45,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
5,200đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
5,200đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0