Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Tèobokki Store - Nguyên Liệu Nấu Món Hàn - Huỳnh Thiện Lộc

14A Huỳnh Thiện Lộc, P. Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0