Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Tèobokki Store - Nguyên Liệu Nấu Món Hàn - Lê Quang Định

115 Lê Quang Định, P. 14, Bình Thạnh, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
08:45 - 21:15
10,000 - 25,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0