Texas Chicken - Hậu Giang
Nhà hàng -Chi nhánh

Texas Chicken - Hậu Giang

176C-176D Hậu Giang, P. 6, Quận 6, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
50,000 - 220,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0