Texas Chicken - Phạm Thái Bường
Nhà hàng -Chi nhánh
Texas Chicken - Phạm Thái Bường
228 Phạm Thái Bường, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. HCM
50,000 - 220,000
Phí giao hàng
5,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
5,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0