TH True Mart - Đồng Đen
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
TH True Mart - Đồng Đen
45A Đồng Đen, P. 13, Quận Tân Bình, TP. HCM
08:30 - 21:00
25,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
5,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
5,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0