Café/Dessert, Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
TH True Mart - Lê Văn Việt - 70000099
185 Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, Quận 9, TP. HCM
50,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,200đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,200đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0