Café/Dessert, Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

TH True Mart - Nguyễn Duy Trinh - 70000165

536 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Đông, Quận 2, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
06:30 - 20:30
50,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
18 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0