Café/Dessert, Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
TH True Mart - Nguyễn Duy Trinh - 70000165
536 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Đông, Quận 2, TP. HCM
50,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,600đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,600đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0