Café/Dessert, Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
TH True Mart - Nguyễn Thiện Thuật - 70000302
38 Nguyễn Thiện Thuật, P. 2, Quận 3, TP. HCM
30,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,200đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,200đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0