Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

TH True Mart - Phạm Văn Hai - 70000031

138 Phạm Văn Hai, P. 3, Tân Bình, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
06:30 - 20:30
25,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
18 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0