TH True Mart - Phan Đình Phùng
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
TH True Mart - Phan Đình Phùng
269 Phan Đình Phùng, P. 15, Phú Nhuận District, TP. HCM
25,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
5,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
5,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0