Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

TH True Mart - Tân Sơn Nhì - 70000127

204 Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Tân Phú, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
06:30 - 17:00
25,000 - 33,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
5 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0